Notice: Undefined index: hover_icon_tablet in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Image.php on line 316

Notice: Undefined index: hover_icon_phone in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Image.php on line 317

Notice: Undefined index: icon_alignment in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 488

Notice: Undefined index: icon_alignment_last_edited in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 490

Notice: Undefined index: icon_alignment in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 488

Notice: Undefined index: icon_alignment_last_edited in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 490

Notice: Undefined index: icon_alignment in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 488

Notice: Undefined index: icon_alignment_last_edited in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 490

Notice: Undefined index: icon_alignment in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 488

Notice: Undefined index: icon_alignment_last_edited in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 490

Notice: Undefined index: icon_alignment in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 488

Notice: Undefined index: icon_alignment_last_edited in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 490

Notice: Undefined index: icon_alignment in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 488

Notice: Undefined index: icon_alignment_last_edited in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 490

Notice: Undefined index: icon_alignment in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 488

Notice: Undefined index: icon_alignment_last_edited in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 490

Notice: Undefined index: icon_alignment in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 488

Notice: Undefined index: icon_alignment_last_edited in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 490

Notice: Undefined index: hover_icon_tablet in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Image.php on line 316

Notice: Undefined index: hover_icon_phone in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Image.php on line 317

Notice: Undefined index: hover_icon_tablet in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Image.php on line 316

Notice: Undefined index: hover_icon_phone in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Image.php on line 317

Notice: Undefined index: icon_alignment in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 488

Notice: Undefined index: icon_alignment_last_edited in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 490

Notice: Undefined index: icon_alignment in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 488

Notice: Undefined index: icon_alignment_last_edited in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 490

Notice: Undefined index: icon_alignment in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 488

Notice: Undefined index: icon_alignment_last_edited in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 490

Notice: Undefined index: icon_alignment in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 488

Notice: Undefined index: icon_alignment_last_edited in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 490

Notice: Undefined index: icon_alignment in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 488

Notice: Undefined index: icon_alignment_last_edited in /home/iqlmdxrqhosting/public_html/letoansong.net/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/Blurb.php on line 490

TRANG ĐÍCH

Landing Page

Là 1 trang web đơn định hướng đến các chiến lược tiếp thị online marketing mà cá nhân hay doanh nghiệp có nội dung theo hướng đối tượng nhằm mục đích tối ưu hóa tỉ lệ chuyển đổi, với sự thuyết phuc người đọc thực hiện một mục tiêu cụ thể như: mua hàng, lấy dữ liệu khách hàng, tải app & phần mềm, đặt chỗ trước…và rất mục tiêu tiếp thị nào khác.

8 Hiệu Quả Từ Landing Page  – Trang Đích

Tăng 55%

Cá nhân hay doanh nghiệp tăng 55% khách hàng tiềm năng khi tăng số lượng landing page từ 10 lên 15.

Gấp 12 Lần

Doanh nghiệp có hơn 40 landing page tăng gấp 12 lần số lượng khách hàng tiềm năng so với việc có 5 landing page hoặc ít hơn

Z

Đánh Trúng Tâm Lý

Tiêu đề, mô tả, từ ngữ sử dụng trong landing page mang tính thuyết phục cao. Đánh trúng tâm lý về nhu cầu của khách hàng.

Tập Trung Chuyển Đổi

Khi khách hàng vào landing page, họ sẽ chỉ có 1 lựa chọn duy nhất, không bị phân tâm vào các nút, các khu vực khác

Tăng Tính Thuyết Phục

Landing page tốt nghĩa là đẹp + rõ ràng, nội dung trên landing page phát huy được tác dụng bằng cách tăng tính thuyết phục.

Mục Tiêu Cụ Thể

Nếu điều mà khách hàng nhận được càng mang yếu tố giải quyết vấn đề của họ cao, thì tỉ lệ chuyển đổi của landing page càng tốt.

Marketing Landing Page

Landing page dễ dàng mang lại hiệu quả trong chiến lược tiếp thị, sử dụng và tối ưu để khách hàng nào biết tới landing page.

Tỷ Lệ Chuyển Đổi

Tiếp thị khách hàng quan tâm tới lĩnh vực doanh nghiệp đang làm biết đến landing page gọi đó là visitors và chuyển đổi.

Landing Page và Website trong thương mại điện tử

Landing Page/Trang Đích và Website luôn tồn tại song song và hội tụ đầy đủ tính năng ứng dũng hỗ trợ & liên kết cho nhau trên mọi phương diện. Hãy xác định mục đích sử dụng để đạt hiểu quả cao nhất cho các chiến dịch marketing quảng cáo của bạn.

Landing Page Thu Thập Khách Hàng 

Mục tiêu

Thu thập những thông tin cơ bản của khách hàng tiềm năng (như họ tên, email, số điện thoại) để sử dụng cho các hoạt động marketing sau đó.

d

Đặc điểm

Thu thập thông tin bằng một biểu mẫu đăng ký và luôn đi kèm với một lợi ích trao đổi với khách hàng như ebook, hội thảo, quà tặng, mã giảm giá…

Landing Page Bán Hàng 

Mục tiêu

Cấu trúc nội dung đa tầng định hướng điểm mạnh sản phẩm với khách hàng và đưa ra quyết định mua hàng ngay trên Landing Page

d

Đặc điểm

Sản phẩm/dịch vụ được xây dựng chi tiết bao gồm: lợi ích khách hàng, đặc điểm nổi bật, phản hồi khách hàng, bảng giá, chính sách…, giúp khách hàng có đầy đủ thông tin để đưa ra quyết định mua hàng.

Landing Page Liên Kết Chuyển Đổi 

Mục tiêu

Dẫn dắt người đọc chuyển hướng tới trang chuyển đổi chính.

d

Đặc điểm

Landing Page chuyển đổi liên kết nút kêu gọi hành động để chuyển hướng tới trang khác, không sử dụng biểu mẫu đăng ký.

5 Bước Thiết Kế Landing Page 

\

Xác Định Mục Tiêu

Chuyển đổi kết quả doanh thu và các chỉ số kết quả tối ưu cần đạt.

k

Xây Dựng Nội Dung

Định hướng khách hàng chuyển đổi hành động cho mục tiêu đặt ra.

Thiết Kế Giao Diện

Dựa trên nội dung Landing Page hướng đến đối tượng thiết lập giao diện.

Thử Nghiệm

Chạy thử nghiệm thực tế trên các thiết bị tối ưu phổ biến hiện nay.

Đo Lường

Đo lường kết quả doanh thu dựa trên chỉ số chuyển đổi và các báo cáo.

TRẢ PHÍ LINH HOẠT

TIẾT KIỆM THEO TỪNG NHU CẦU RIÊNG CỦA BẠN

<script type="text/javascript"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> (function($){<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> function dvcs_switch_pricing_periods() {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> $('.dvcs_switch_btn_1').click(function(event) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> event.preventDefault();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> if( ! $('.dvcs_switch_btn_1').hasClass('dvcs_active')){<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> $('.dvcs_switch_btn_2').removeClass('dvcs_active');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> $('.dvcs_switch_btn_1').addClass('dvcs_active');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> $('.dvcs_pricing_2').removeClass('dvcs_active');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> $('.dvcs_pricing_1').addClass('dvcs_active');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> $('.dvcs_switch_btn_2').click(function(event) {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> event.preventDefault();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> if( ! $('.dvcs_switch_btn_2').hasClass('dvcs_active')){<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> $('.dvcs_switch_btn_1').removeClass('dvcs_active');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> $('.dvcs_switch_btn_2').addClass('dvcs_active');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> $('.dvcs_pricing_1').removeClass('dvcs_active');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> $('.dvcs_pricing_2').addClass('dvcs_active');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> $(window).load(function() {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> dvcs_switch_pricing_periods();<!-- [et_pb_line_break_holder] --> });<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> })(jQuery);<!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>
++ Báo giá thiết kế website dưới đây là giá trọn gói không bao gồm VAT, gồm các loại phí sau: ++
  • Phí thiết kế giao diện Landing Page
  • Phí theo gói thiết kế
  • Phí đăng ký tên miền quốc tế 01 năm đầu.
  • Phí lưu trữ website 01 năm đầu. 
  • Ngoài ra không phải trả bất kỳ chi phí nào khác.
++ Lưu ý: ++
– Gói lưu trữ website hosting có dung lượng và băng thông là gói hosting phân bổ theo cấp độ gói thiết kế. Có thể nâng cấp lên các gói hosting khác theo yêu cầu.

– Nếu quý vị có yêu cầu báo giá thiết kế website với chức năng riêng hoặc cần yêu cầu tư vấn, báo giá thiết kế website dạng khác, vui lòng liên hệ.

++ Chi phí hằng năm, bắt đầu năm thứ 2 gói dung lượng và băng thông là gói hosting và tên miền sẽ gia hạn để vận hành website: ++
– Thu Thập Thông Tin Khách Hàng: 300.000đ gói hosting và .com 300.000đ, .com.vn 700.000đ, .vn 830.000đ …

– Liên Kết Chuyển Đổi: 600.000đ gói hosting và .com 300.000đ, . com.vn 700.000đ, .vn 830.000đ …

– Bán Hàng: 900.000đ gói hosting và .com 300.000đ, . com.vn 700.000đ, .vn 830.000đ …

FORM ĐẶT GÓI THIẾT KẾ LANDING PAGE

GÓI THIẾT KẾ

14 + 2 =

ĐỊA CHỈ

299/23F Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TPHCM, Việt Nam

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Từ 06:00 đến 22:00

Thứ Hai – Chủ Nhật Hàng Tuần

TƯ VẤN 24/7

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn nhanh chóng!

Hotline: 0946689939

EMAIL

Gửi cho chúng tôi một email. Chúng tôi luôn bên cạnh bạn!

contact@letoansong.net